ARTEMIS projektni tim se sastoji od osam istraživača Instituta Mihajlo Pupin koji poseduju bogato istraživačko iskustvo i komplementarnu ekspertizu kako u razvoju rešenja na bazi veštačke inteligencije tako i u domenu naprednih energetskih servisa.

Rukovodilac projekta:

Prof. dr Sanja Vraneš, Naučni savetnik

Članovi projektnog tima:

Dr Valentina Janev, Viši naučni saradnik
Dr Nikola Tomašević, Viši naučni saradnik
Dr Lazar Berbakov, Viši naučni saradnik
Dr Marko Batić, Naučni saradnik
Dea Pujić, Istraživač pripravnik
Marko Jelić, Istraživač pripravnik
Dušan Popadić, Istraživač pripravnik

Theme: Overlay by Kaira
Copyright © 2020, Institut Mihajlo Pupin. Sva prava zadržana.