Projekat ARTEMIS bavi se razvojem analitičkih alata na bazi korišćenja veštačke inteligencije za potrebe efikasnijeg upravljanja prosumerima (proizvođač-potrošač) u kontekstu pametne mreže. Ovi alati biće integrisani u jedinstveni aplikativni stack, koji pruža napredne analitičke servise u različitim scenarijima – od pojedinačnog domaćinstva, preko bloka zgrada do distributivne mreže. Cilj projekta je smanjenje ukupne potrošnje energije i troškova snabdevanja kroz tehnike naprednog upravljanja i veću upotrebu obnovljivih izvora energije.

ARTEMIS servisi će se dominantno osloniti na primenu savremenih tehnologija i koncepata u domenu veštačke inteligencije, kako bi doprineo rešavanju sledećih problema i obezbedio navedene servise:

  • Disagregacija ukupne potrošnje domaćinstva, koju pruža smart meter na nivo pojedinačnih uređaja, gde se radi na prepoznavanju konkretnog uređaja (klasifikacija) kao i trenutne potrošnje (regresija).
  • Prognoza proizvodnje energije iz lokalnih obnovljivih izvora, poput solarne elektrane, solarnih kolektora ili vetroelektrane,  kako bi se obezbedilo pravovremeno i efikasno planiranje resursa.
  • Prognoza potrošnje energije, kako na nivou pojedinačnog domaćinstva tako i na agregiranom nivou više zgrada.
  • Evaluacija energetske efikasnosti potrošača, koja uzima u obzir širi kontekst poput, klimatskih uslova, tipa zgrade, broja ukućana i sl. ali i ponašanja samog potrošača, npr. koliko je u stanju da odgovori na zahteve mreže za korigovanjem potrošnje.
  • Višekriterijumska optimizacija energetskih tokova snabdevanja i potrošnje kako bi se obezbedio optimalno učešće lokalnih izvora i dostupnih skladišta energije ali i same mreže i fleksibilnosti na strani potrošnje.

ARTEMIS radni paketi

Konačno, ARTEMIS ima za cilj da integriše navedene servise u jedinstvenu, servisno-orijentisanu, ICT platformu, implementiranu u okviru cloud okruženja, kako bi se olakšala buduća integracija, obezbedila proširivost računarskih resursa i primena u različitim scenarijima.

Rukovodilac projekta: Prof. dr Sanja Vraneš, naučni savetnik

NIO: Institut Mihajlo Pupin

Theme: Overlay by Kaira
Copyright © 2020, Institut Mihajlo Pupin. Sva prava zadržana.